Programma

Programma Lerend Veranderen met Generaties©

Organisaties die bij de tijd blijven vernieuwen zich voortdurend. Inspelen op de vloedgolf van technologische, economische en sociale ontwikkelingen betekent dat een organisatie in permanente staat van vernieuwing is.

Iedereen in zo’n organisatie kan niet anders dan werken in de vernieuwingsstand: zich bewust zijn van gebruikelijke manieren van doen en van denkbeelden; bereid zijn die los te laten, bij te stellen om zo steeds weer mee te gaan met de tijd. Het programma Lerend Veranderen met Generaties© helpt daarbij.

InterGenerationeel Leren en Ontwikkelen

Lerend Veranderen met Generaties© is gebaseerd op de methodiek InterGenerationeel Leren en Ontwikkelen© (IGLO),  een leer- en ontwikkelproces dat organisaties in staat stelt om – dwars door alle functies, afdelingen en lagen van de organisatie heen – intergenerationeel  vorm en inhoud te geven aan urgente ontwikkelthema’s en daardoor duurzaam leren werken in de  vernieuwingsstand.

Deelprocessen

IGLO bestaat uit drie deelprocessen met elk een eigen doelstelling:

 1. Intergenerationeel leren: gericht op de lerende interactie tussen (typen) generaties
 2. Intergenerationeel ontwikkelen: gericht op innovatie (het ontwikkelthema)
 3. Transfer: gericht op de transfer van de resultaten naar de formele organisatie  
IGLO

Inrichten van het programma

GeneratieDynamiek richt het programma Lerend Veranderen met Generaties© samen met de opdrachtgevende organisatie in 2 fases in:

Fase 1: Ontwikkelresultaat, contextanalyse, en globaal ontwerp

Vaststellen ontwikkelresultaat
We stellen samen met de opdrachtgevende organisatie het ontwikkelresultaat van het programma vast: waar leidt het toe en wat zijn de beoogde effecten?

Contextanalyse
De contextanalyse is bedoeld om de ontwerpeisen van het programma vast te stellen en betreft de volgende onderwerpen:

 1. De organisatie context
  • We onderzoeken, samen met de opdrachtgevende organisatie met welke situationele en contextvariabelen we rekening gaan houden bij het programma-ontwerp. We denken dan aan:
   • typische kenmerken van de organisatie
   • opvattingen en opstellingen van lijnmanagement
   • typerende wijzen van samenwerking
   • het onderling vertrouwen
   • de werksfeer
   • visie op leren en ontwikkelen en de gewoontes daaromtrent
  • Maar ook aan meer praktische zaken als:
   • maximale tijdsinvestering van de deelnemers
   • benutten van bij de opdrachtgevende organisatie beschikbare middelen m.b.t. communicatie (intranet) locaties, werkmateriaal
 2. De doelgroepen
  • We onderzoeken de – voor de uitvoering van het programma relevante – kenmerken/eigenschappen van de doelgroepen. We denken dan aan:
   • opleidingsniveau
   • functies
   • ervaringen met het ontwikkelthema
   • voorkeuren voor leerstijlen en leermiddelen
   • dienstverbanden
 3. De beoogde opbrengst van het programma voor de opdrachtgevende organisatie
  • We onderzoeken, samen met de opdrachtgever, wat er ten opzichte van de huidige situatie na de uitvoering van het programma veranderd dient te zijn.

Globaal ontwerp

Op basis van de resultaten maken we een globaal ontwerp en een begroting. We sluiten deze fase af met een bespreking met de opdrachtgever, die bedoeld is om tot overeenstemming te komen over het globale ontwerp en de begroting.

Fase 2: Detailontwerp

Het resultaat van fase 2 is een gedetailleerd uitvoeringprogramma. Het ontwerp bevat een gedetailleerde beschrijving van de interventies, de bijbehorende (leer)middelen, de beoogde effecten, de evaluatiemethode, de evaluaties en de planning en de organisatie van de uitvoering.

We sluiten deze fase af met een bespreking met de opdrachtgever, die bedoeld is om tot overeenstemming te komen over het detailontwerp.

Keynote   

Leren
De deelnemers verhelderen, delen en ontwikkelen hun denkbeelden over het ontwikkelthema en leren zo van en met elkaar.

Ontwikkelen
De deelnemers gaan samen ‘op reis’, zonder dat de weg naar het eindresultaat  is uitgestippeld en zonder dat dat  eindresultaat inhoudelijke is gedefinieerd.

Positief
In IGLO wordt gewerkt vanuit het positieve principe. De focus ligt op datgene wat al werkt, wat mensen in de organisatie belangrijk vinden en door hen wordt gewaardeerd.

Bottom-up
In IGLO worden de bijdragen aan de beoogde veranderingen bottom-up ontwikkeld. Het sturende principe is niet de hiërarchie, maar de verbinding tussen de inzichten, opvattingen en meningen van de (type generaties)  deelnemers.

Participeren
IGLO is een vorm van medewerkersparticipatie waar medewerkers intergenerationeel  bijdragen aan de realisatie van de beoogde ontwikkeling(en) .

iglo

Contact

Jouw naam*

Jouw e-mail*

Onderwerp

Jouw bericht

*) Verplicht veld

Nieuwsbrief

* verplicht veld

Contact

GeneratieDynamiek

Pastoor Brandsmastraat 36
7481 BP Haaksbergen

Contactformulier >>
T 06 51 20 98 98
E ednawalhain@generatiedynamiek.nl