Themasessie

Themasessie

Generatiedynamiek in de praktijk
Intergenerationele aanpak van urgente ontwikkelthema’s in de organisatie

GeneratieDynamiek heeft een werkwijze ontwikkeld, waarmee urgente ontwikkelthema’s van een organisatie intergenerationeel kunnen worden aangepakt: Lerend veranderen met Generaties©

We hanteren daarvoor de methodiek IGLO: InterGenerationeel Leren en Ontwikkelen,  met generatiedynamiek als productieve kracht. In onze themasessies delen we onze kennis en ervaring met deze methodiek.

Doelstelling

Organisaties ervaren de productieve werking van generatiedynamiek door één van de volgende ontwikkelthema’s, zoals die ook in het kwartetspel voorkomen, aan te pakken:

 • Duurzame inzetbaarheid
 • Flexibele Inzetbaarheid
 • Zelfsturing
 • Diversiteit
 • Leiderschap
 • Leren & Ontwikkelen
 • Samenwerken
 • Vernieuwen

Inhoud

 1. Oriëntatie op het ontwikkelthema
  • Verkenning van de collectieve denkbeelden van de verschillende (type) generaties over het ontwikkelthema in de organisatie
   • Ingrediënten van de denkbeelden
   • De (waardevolle) betekenis van die denkbeelden
   • Denkframes per (type) generatie
 2. De Generatie-Matrix
  • Krachtenveld van (generatie)verschillen en overeenkomsten in denkbeelden over het ontwikkelthema in de organisatie
 3. (Her)definiëren van het ontwikkelthema
  • Intergenerationele, generatieve dialoog
  • Framing en reframing
 4. Leereffecten intergenerationele dialoog
  • Reflectie
   • denkbeelden over het ontwikkelthema
   • intergenerationele (samenwerkings)relaties
 5. Advies aan de organisatie
  • Ontwikkelstrategie met behulp van generatiedynamiek

Keynote

Organisaties zijn, naast een formeel en informeel, ook een intergenerationeel samenwerkingsverband. Generaties verschijnen in de interactie en samenwerking tussen mensen van verschillende leeftijden (maatschappelijke generaties), van verschillende aanstellingsperioden (organisatie generaties) en van verschillende periodes in de functie uitoefening (functie generaties).

Daar waar generaties verschijnen ontwikkelt zich generatiedynamiek: een krachtenspel dat zich afspeelt in de interactie tussen mensen in een organisatie, als gevolg van verschillen en overeenkomsten in denkbeelden over, kennis van en ervaring met situaties en gebeurtenissen in die organisatie en haar omgeving.

Intergenerationele samenwerking is succesvol naar de mate waarin uitwisseling en overdracht van denkbeelden, kennis, kunde en ervaringen tussen generaties plaats vindt: productieve generatiedynamiek.

Contact

Je naam*

Je e-mail*

Onderwerp*

Je bericht

*) Verplicht veld

Nieuwsbrief

* verplicht veld

Contact

GeneratieDynamiek

Pastoor Brandsmastraat 36
7481 BP Haaksbergen

Contactformulier >>
T 06 51 20 98 98
E ednawalhain@generatiedynamiek.nl